> Όροι χρήσης του mobile application και της Ιστοσελίδας LiveWithoutBullying

Όροι χρήσης του mobile application και της Ιστοσελίδας LiveWithoutBullying

Γενικές Πληροφορίες

 1. Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα καθώς και η Ιστοσελίδα του Live Without Bullying, έχουν δημιουργηθεί ως μέρος του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού που συντονίζει το KMOΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας)
 2. Η εφαρμογή για κινητά καθώς και η Ιστοσελίδα είναι μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποστηρίζονται οικονομικά αποκλειστικά από το ΚΜΟΠ.
 3. Απευθύνονται σε δύο βασικές ομάδες χρηστών:
  • Παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εκφοβισμού στο σχολείο (δέχονται η ασκούν εκφοβισμό), είτε σε άλλους χώρους που συναναστρέφονται με συνομηλίκους τους ή στο διαδίκτυο, αλλά και παιδιά που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού γενικότερα.
  • Γονείς και εκπαιδευτικούς, των οποίων τα παιδιά ή οι μαθητές έχουν υποστεί είτε ασκούν εκφοβισμό και οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τα παιδιά ή τους μαθητές τους.
 4. Οι χρήστες, ανάλογα με την ηλικία τους, έχουν αποκλειστική πρόσβαση στους ακόλουθους βασικούς χώρους ανταλλαγής μηνυμάτων:
  • Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Android
  • Μέσω της Ιστοσελίδας LiveWithoutBullying.com .
  • Επιπλέον στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες η πρόσβαση:
   • Σε δύο ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, όπου υπάρχει διαθέσιμο υλικό για το φαινόμενο του εκφοβισμού
   • Στη στήλη αρθρογραφίας όπου αναρτώνται άρθρα επαγγελματιών με σχετική θεματολογία για τους ενήλικες (γονείς/ εκπαιδευτικούς) όπως και θέματα σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών

Όροι χρήσης της Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα

 1. Παιδιά και έφηβοι: Στο χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων για παιδιά (chat), όπου μπορούν να συζητήσουν για τα προβλήματα που τους απασχολούν μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, με κάποιον από τους ψυχολόγους οι οποίοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα σε εθελοντική βάση. Οι εθελοντές είναι επαγγελματίες ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εκφοβισμού από το ΚΜΟΠ.
 2. Οι γραπτές συνομιλίες ανάμεσα στους συμβούλους και τους χρήστες εποπτεύονται από το ΚΜΟΠ και υποστηρικτικά από έναν αριθμό εθελοντών επαγγελματιών ψυχολόγων, ούτως ώστε να υπάρχει μία συνεχής επαγρύπνηση και ανταλλαγή απόψεων για την βέλτιστη διαχείριση των περιστατικών.
 3. Γονείς και εκπαιδευτικοί: : Στο χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων για ενηλίκους (chat), όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν ένα γραπτό μήνυμα σχετικά με το θέμα που τους προβληματίζει και να λάβουν την απάντηση ενός εθελοντή συμβούλου του προγράμματος με τον οποίο θα μπορούν εφεξής να συνομιλούν ιδιωτικά.

Η εφαρμογή LiveWithoutBullying προορίζεται ως χώρος συμβουλευτικής υποστήριξης των χρηστών αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο που πιθανόν να απαιτείται σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις φαινομένων εκφοβισμού.

 1. Οι ενέργειες των χρηστών έξω από τα πλαίσια της εφαρμογής αποτελούν στη μεν περίπτωση των ενηλίκων χρηστών αποκλειστικά ιδία τους ευθύνη, στη δε περίπτωση των ανηλίκων χρηστών αποκλειστική ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων τους. Οι διαχειριστές της εφαρμογής LiveWithoutBullying σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανές ενέργειες των χρηστών εκτός του πλαισίου του δικτυακού χώρου της εφαρμογής LiveWithoutBullying. Σημειώνουμε ότι η υποστήριξη των χρηστών που βιώνουν το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, παρέχεται προς την κατεύθυνση της εσωτερικής του διαχείρισης (δηλαδή εστιάζει αποκλειστικά στην προσωπική ψυχική ενδυνάμωση του χρήστη) Για πολύ σοβαρές περιπτώσεις οι ψυχολόγοι της πλατφόρμας, εάν κρίνουν αναγκαία την παραπομπή των περιστατικών σε συγκεκριμένο φορέα, μπορούν να το αναφέρουν στο χρήστη και να του εξηγήσουν ότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση ενδέχεται να απαιτεί δια ζώσης συνεδρίες με εξειδικευμένο επαγγελματία, για χρονικό διάστημα που ο ίδιος θα εκτιμήσει.
 2. Οι διαχειριστές της εφαρμογής δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι μηνύματα που θα σταλούν από τους χρήστες μετά τις 21:00 θα απαντηθούν από τους συμβούλους την ίδια ημέρα.

 

Πρόσβαση στο χώρο του Mobile Application και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

 1. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στους χώρους ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων, οι χρήστες της εφαρμογής πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μιας πολύ απλής εγγραφής στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα.
 2. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή είναι περιορισμένα διασφαλίζοντας την ανωνυμία των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά είναι η ηλικιακή κατηγορία των χρηστών, ώστε να γίνει η κατηγοριοποίηση στους χώρους της εφαρμογής, το user name του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που επιλέγονται από τον χρήστη κατά την εγγραφή. Το user name συλλέγεται ως στοιχείο αναφοράς και δεν απαιτείται ούτε ελέγχεται ως στοιχείο της ταυτότητας του χρήστη. Για το λόγο αυτό δεν επιθυμούμε και απορρίπτουμε το user name να αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail address) του χρήστη.
 3. Σε περίπτωση που εγγράφεστε μέσω Facebook, το user name και το password της πλατφόρμας ταυτίζονται με αυτά του Facebook. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σας διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα του Live Without Bullying και κανένα από αυτά δεν καταχωρείται στη βάση δεδομένων του.
 4. Η πρόσβαση στους χώρους γραπτής συμβουλευτικής υποστήριξης (chat) προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους χρήστες των αντιστοίχων ηλικιών και διέπεται από τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς που αφορούν τους χώρους αυτούς.
 5. Οι διαχειριστές της εφαρμογής διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα να απαγορεύσουν προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση ενός χρήστη στους αντίστοιχους χώρους εάν:
  • Κριθεί ότι η συμπεριφορά του χρήστη αυτού δε συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των αντίστοιχων χώρων.
  • Διαπιστωθεί ότι ο χρήστης αυτός έχει κάνει ψευδή δήλωση της ηλικιακής του ομάδας με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε χώρο που δεν προορίζεται για αυτόν.
 6. Οι ιδιωτικές γραπτές συνομιλίες ανάμεσα στους συμβούλους του προγράμματος και τους χρήστες που επιθυμούν προσωπική υποστήριξη, καταγράφονται για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου από τους επαγγελματίες ψυχολόγους του προγράμματος. Τα δεδομένα των συνομιλιών τηρούνται σε ξεχωριστούς χώρους εκτός του διαδικτυακού τόπου LiveWithoutBullying.com για τουλάχιστον 2 έτη, για σκοπούς στατιστικούς και ερευνητικούς προς εξαγωγή ανώνυμων στοιχείων και συμπερασμάτων για την εξέλιξη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο από τους διαχειριστές της εφαρμογής.
 7. Οι εθελοντές σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές συνομιλίες τους με τους χρήστες για 7 ημέρες μετά την ανταλλαγή του τελευταίου μηνύματός τους.
 8. Κατά τις γραπτές συνομιλίες με τους συμβούλους, δεν επιθυμούμε να αναφέρεστε σε κανένα προσωπικό στοιχείο δικό σας ή τρίτου,(πχ. όνομα, διεύθυνση, σχολείο) το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση κάποιου, ώστε να τηρείται το ανώνυμο και το απόρρητο των πληροφοριών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας αναφοράς, τα στοιχεία αυτά θα διαγράφονται άμεσα από την καταγεγραμμένη γραπτή συνομιλία, όπως επίσης διαγράφεται και το IP address του υπολογιστή μέσω του οποίου γίνεται η σύνδεση σας.
 9. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη συνεργασία μας με τους διαχειριστές της εφαρμογής, οι τελευταίοι δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου κάθε πληροφορίας που τους κοινοποιείται έναντι κάθε τρίτου και τους απαγορεύεται ρητά η συλλογή οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης σας.
 10. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας χρήστη με σύμβουλο ή με άλλους χρήστες της εφαρμογής διαπιστωθεί ότι υπάρχει επικείμενος και άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή του χρήστη αυτού ή τρίτου, ή αναφερθεί η διάπραξη σοβαρών και συνεχιζόμενων αξιόποινων πράξεων, οι διαχειριστές της εφαρμογής έχουν ηθική και νομική υποχρέωση της αναφοράς του συμβάντος στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Για τη παραπομπή προαναφερθέντων περιστατικών έχει δημιουργηθεί μία αυτοματοποιημένη διαδικασία έκτακτης ανάγκης η οποία ενεργοποιείται από του υπεύθυνους του ΚΜΟΠ με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών για τις δικές τους ενέργειες.
 11. Ο λογαριασμός χρήστη της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόματα και για την σύνδεση στην ιστοσελίδα LiveWithoutBullying.com, επομένως κάθε νέα εγγραφή στην εφαρμογή συνεπάγεται και αποδοχή των όρων της ιστοσελίδας.

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας LiveWithoutBullying.com

 1. Παιδιά και έφηβοι: Στο χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων για παιδιά (chat), όπου μπορούν να συζητήσουν για τα προβλήματα που τους απασχολούν μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, με κάποιον από τους ψυχολόγους οι οποίοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα σε εθελοντική βάση. Οι εθελοντές είναι επαγγελματίες ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εκφοβισμού από το ΚΜΟΠ.
 2. Οι γραπτές συνομιλίες ανάμεσα στους συμβούλους και τους χρήστες εποπτεύονται από το ΚΜΟΠ και υποστηρικτικά από έναν αριθμό εθελοντών επαγγελματιών ψυχολόγων, ούτως ώστε να υπάρχει μία συνεχής επαγρύπνηση και ανταλλαγή απόψεων για την βέλτιστη διαχείριση των περιστατικών.
 3. Γονείς και εκπαιδευτικοί: : Στο χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων για ενηλίκους (chat), όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν ένα γραπτό μήνυμα σχετικά με το θέμα που τους προβληματίζει και να λάβουν την απάντηση ενός εθελοντή συμβούλου του προγράμματος με τον οποίο θα μπορούν εφεξής να συνομιλούν ιδιωτικά.
 4. Επιπλέον, σε όλους τους χρήστες επιτρέπεται πρόσβαση στις δύο ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, όπου υπάρχει διαθέσιμο υλικό για το φαινόμενο εκφοβισμού και στη στήλη της αρθρογραφίας όπου αναρτώνται άρθρα επαγγελματιών με θεματολογία σχετική με την παιδική και εφηβική υγεία.

Η ιστοσελίδα LiveWithoutBullying.com προορίζεται ως χώρος συμβουλευτικής υποστήριξης των χρηστών αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο που πιθανόν να απαιτείται σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις φαινομένων εκφοβισμού.

 1. Οι ενέργειες των χρηστών έξω από τα πλαίσια της ιστοσελίδας αποτελούν στη μεν περίπτωση των ενηλίκων χρηστών αποκλειστικά ιδία τους ευθύνη, στη δε περίπτωση των ανηλίκων χρηστών αποκλειστική ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων τους. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας LiveWithoutBullying.com σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανές ενέργειες των χρηστών εκτός του πλαισίου του δικτυακού χώρου της ιστοσελίδας LiveWithoutBullying.com. Σημειώνουμε ότι η υποστήριξη των χρηστών που βιώνουν το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, παρέχεται προς την κατεύθυνση της εσωτερικής του διαχείρισης (δηλαδή εστιάζει αποκλειστικά στην προσωπική ψυχική ενδυνάμωση του χρήστη). Για πολύ σοβαρές περιπτώσεις οι ψυχολόγοι της πλατφόρμας, εάν κρίνουν αναγκαία την παραπομπή των περιστατικών σε συγκεκριμένο φορέα, μπορούν να το αναφέρουν στο χρήστη και να του εξηγήσουν ότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση ενδέχεται να απαιτεί δια ζώσης συνεδρίες με εξειδικευμένο επαγγελματία, για χρονικό διάστημα που ο ίδιος θα εκτιμήσει.
 2. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι μηνύματα που θα σταλούν από τους χρήστες μετά τις 21:00 θα απαντηθούν από τους συμβούλους την ίδια ημέρα.

 

Πρόσβαση στο χώρο της ιστοσελίδας LiveWithoutBullying.com και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

 1. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στους χώρους ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων, αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μιας πολύ απλής εγγραφής στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα.
 2. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή είναι περιορισμένα διασφαλίζοντας την ανωνυμία των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά είναι η ηλικιακή κατηγορία των χρηστών, ώστε να γίνει η κατηγοριοποίηση στους χώρους της ιστοσελίδας, το user name του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που επιλέγονται από τον χρήστη κατά την εγγραφή. Το user name συλλέγεται ως στοιχείο αναφοράς και δεν απαιτείται ούτε ελέγχεται ως στοιχείο της ταυτότητας του χρήστη. Για το λόγο αυτό δεν επιθυμούμε και απορρίπτουμε το user name να αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail address) του χρήστη.
 3. Σε περίπτωση που εγγράφεστε μέσω Facebook, το user name και το password της πλατφόρμας ταυτίζονται με αυτά του Facebook. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σας διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα του Live Without Bullying και κανένα από αυτά δεν καταχωρείται στη βάση δεδομένων του.
 4. Η πρόσβαση στους χώρους γραπτής συμβουλευτικής υποστήριξης (chat) προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους χρήστες των αντιστοίχων ηλικιών και διέπεται από τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς που αφορούν τους χώρους αυτούς.
 5. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα να απαγορεύσουν προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση ενός χρήστη στους αντίστοιχους χώρους εάν:
  • Κριθεί ότι η συμπεριφορά του χρήστη αυτού δε συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των αντίστοιχων χώρων.
  • Διαπιστωθεί ότι ο χρήστης αυτός έχει κάνει ψευδή δήλωση της ηλικιακής του ομάδας με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε χώρο που δεν προορίζεται για αυτόν.
 6. Οι ιδιωτικές γραπτές συνομιλίες ανάμεσα στους συμβούλους του προγράμματος και τους χρήστες που επιθυμούν προσωπική υποστήριξη, καταγράφονται για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου από τους επαγγελματίες ψυχολόγους του προγράμματος. Τα δεδομένα των συνομιλιών τηρούνται σε ξεχωριστούς χώρους εκτός του διαδικτυακού τόπου LiveWithoutBullying.com για τουλάχιστον 2 έτη, για σκοπούς στατιστικούς και ερευνητικούς προς εξαγωγή ανώνυμων στοιχείων και συμπερασμάτων για την εξέλιξη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο από τους διαχειριστές της εφαρμογής.
 7. Οι εθελοντές σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές συνομιλίες τους με τους χρήστες για 7 ημέρες μετά την ανταλλαγή του τελευταίου μηνύματός τους.
 8. Κατά τις γραπτές συνομιλίες με τους συμβούλους, δεν επιθυμούμε να αναφέρεστε σε κανένα προσωπικό στοιχείο δικό σας ή τρίτου,(πχ. όνομα, διεύθυνση, σχολείο) το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση κάποιου, ώστε να τηρείται το ανώνυμο και το απόρρητο των πληροφοριών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας αναφοράς, τα στοιχεία αυτά θα διαγράφονται άμεσα από την καταγεγραμμένη γραπτή συνομιλία, όπως επίσης διαγράφεται και το IP address της ηλεκτρονικής συσκευής μέσω της οποίας γίνεται η σύνδεση σας.
 9. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη συνεργασία μας με τους διαχειριστές της εφαρμογής, οι τελευταίοι δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου κάθε πληροφορίας που τους κοινοποιείται έναντι κάθε τρίτου και τους απαγορεύεται ρητά η συλλογή οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης σας.
 10. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας χρήστη με σύμβουλο ή με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας διαπιστωθεί ότι υπάρχει επικείμενος και άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή του χρήστη αυτού ή τρίτου, ή αναφερθεί η διάπραξη σοβαρών και συνεχιζόμενων αξιόποινων πράξεων, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας έχουν ηθική και νομική υποχρέωση της αναφοράς του συμβάντος στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Για τη παραπομπή προαναφερθέντων περιστατικών έχει δημιουργηθεί μία αυτοματοποιημένη διαδικασία έκτακτης ανάγκης η οποία ενεργοποιείται από του υπεύθυνους του ΚΜΟΠ με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών για τις δικές τους ενέργειες.
 11. Ο λογαριασμός χρήστη της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόματα και για την σύνδεση στην εφαρμογής LiveWithoutBullying για android κινητά τηλέφωνα, επομένως κάθε νέα εγγραφή στην εφαρμογή συνεπάγεται και αποδοχή των όρων της εφαρμογής.