> Πού απευθύνεται

Πού απευθύνεται

Παιδιά 13 έως 18 ετών

Σε παιδιά 13 έως 18 ετών που έχουν υποστεί ή απειλούνται με σχολικό ή διαδικτυακό εκφοβισμό (παιδιά που ασκούν, βιώνουν ή παρατηρούν τον εκφοβισμό).

Παιδιά και νέοι

Σε παιδιά και νέους που επιθυμούν να ενημερωθούν για το φαινόμενο του εκφοβισμού.

Γονείς

Σε γονείς των οποίων οι οικογένειες επηρεάζονται από το φαινόμενο του εκφοβισμού.

Εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης

Σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης.

Επαγγελματίες Ψυχολόγοι

Σε επαγγελματίες ψυχολόγους που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.