Απολογισμός δράσεων των προηγούμενων ετών

Το LWB έχει πραγματοποιήσει πολλές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις από το 2016 μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά, μπορείτε να δείτε έναν σύντομο απολογισμό των τελευταίων τριών ετών.

actions_june_2018

Ιούνιος 2018

actions_june_2019

Ιούνιος 2019

actions_jun2020

Ιούνιος 2020