Εκπαίδευση εφήβων συμβούλων

 

Εκπαιδεύτηκε και η ομάδα εφήβων – συμβούλων για τη φετινή χρονιά! 7 έφηβοι από τα εκπαιδευτήρια Δούκα, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από συνέντευξη, παρακολούθησαν την εκπαίδευση με στόχο να αναλάβουν το ρόλο του συμβούλου στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.

Βιωματικές ασκήσεις και συζήτηση αποτέλεσαν τα βασικά εργαλεία της εκπαίδευσης ενώ οι θεματικές που καλύφθηκαν αφορούσαν:

  • το φαινόμενο του εκφοβισμού (μορφές, αίτια, συνέπειες, ένταση, συχνότητα και το πλαίσιο εκδήλωσης) 
  • τα χαρακτηριστικά ενός καλού συμβούλου
  • την ανάπτυξη δεξιοτήτων διεκδικητικότητας, ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης

Tα παιδιά παρέχουν τις συμβουλές τους στους κοινόχρηστους χώρους των παιδιών (Ιστορίες, θέμα εβδομάδας)