Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Δυσκολίες Μάθησης & Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας ΔΕΠ-Υ»

 
Παρακαλούμε, πατήστε στο εικονίδιο για να ανοίξετε το αρχείο 

Η Μονάδα  Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού σε συνεργασία  με,

  • την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)
  • την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΕΕΜ ΔΕΠΥ)

  • και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

διοργανώνει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη, την ανίχνευση και διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών, την ΔΕΠ-Υ και άλλες καταστάσεις που αφορούν το σχολείο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από Ειδικούς– μέλη επιστημονικών εταιρειών / ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, μέλη ΔΕΠ, ειδικούς συνεργάτες του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και απευθύνεται σε:

  • Ιατρούς
  • επαγγελματίες υγείας
  • ψυχολόγους,
  • εκπαιδευτικούς
  • και επιστήμονες που έρχονται αντιμέτωποι με σχετικά ζητήματα

 

Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο.